Newsletter
Źródło najnowszych informacji Nama-hatta
Śrila Prabhupada:

"Coś wpadło do wody, do rzeki. Nie możesz zobaczyć, co to jest, wzburzając wodę. Po prostu poczekaj chwilę. Gdy tylko woda się uspokoi, zobaczysz rzeczy takimi, jakie są. Zatem, gdy tylko twój entuzjazm zostanie wzburzony, lepiej usiądź w świątyni i intonuj Hare Kryszna. Wtedy unikniesz rozczarowania. Popełniamy pomyłki, ale to wynika z ludzkiej natury, bo błądzić jest rzeczą ludzką. Jednak staraj się być zawsze opanowany".

Kalkuta, 27 stycznia 1973 roku

Nie wprowadzono żadnych spotkań

www.mahavana-namahatta.eu jest portalem społeczności Vaisnavów z Łodzi zadedykowany Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanta Swamiemu Śrila Prabhupadzie.

Założenie konta w portalu i w rezultacie dostęp do sekcji poprzedzonych logowaniem, możliwe jest dla wielbicieli oraz sympatyków z regionu łódzkiego, którzy biorą czynny i regularny udział w działaniach Mahavana Nama-Hatta w Łodzi.

Ze względu na poufny charakter niektórych z tych sekcji - każde nowo założone konto aktywuje Opiekun Nama-Hatta, w oparciu o powyższe kwalifikacje.

Osoba o nieaktywnym koncie pozbawiona jest możliwości logowania się na stronie portalu www.mahavana-namahatta.eu.

Osobom zainteresowanym tematami filozofii i praktyki bhakti-yogi, Mahavana Nama-hatta poleca następujące strony www:

Kalendarz Vaisnava:
27 styczeń 2015
Bhismastami
28 styczeń 2015
Sri Madhvacarya - Dzień odejścia
29 styczeń 2015
Sri Ramanujacarya - Dzień odejścia
30 styczeń 2015
Bhaimi Ekadasi
(Post za Varahadevę)
31 styczeń 2015
Przerwanie postu 07:23 - 10:25
Varaha Dvadasi: Dzień pojawienia się Pana Varahadevy
(Post miał miejsce wczoraj)
1 luty 2015
Nityananda Trayodasi: Dzień pojawienia się Sri Nityanandy Prabhu
(Post)
3 luty 2015
Sri Krsna Madhura Utsava
Srila Narottama Dasa Thakura - Dzień pojawienia się
Ostatni dzień Madhava Masa
4 luty 2015
Pierwszy dzień Govinda Masa
9 luty 2015
Sri Purusottama Das Thakura - Dzień odejścia
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura - Dzień pojawienia się
13 luty 2015
Kumbha Sankranti
15 luty 2015
Vijaya Ekadasi
16 luty 2015
Przerwanie postu 06:55 - 10:16
Sri Isvara Puri - Dzień odejścia
18 luty 2015
Siva Ratri
19 luty 2015
Srila Jagannatha Dasa Babaji - Dzień odejścia
Sri Rasikananda - Dzień odejścia
22 luty 2015
Sri Purusottama Dasa Thakura - Dzień pojawienia się
1 marzec 2015
Amalaki vrata Ekadasi
2 marzec 2015
Przerwanie postu 06:26 - 10:05
Sri Madhavendra Puri - Dzień odejścia
5 marzec 2015
Gaura Purnima: Dzień pojawienia się Sri Caitanyi Mahaprabhu
(Post)
Ostatni dzień Govinda Masa
6 marzec 2015
Festiwal Jagannatha Misry
Pierwszy dzień Visnu Masa
14 marzec 2015
Sri Srivasa Pandita - Dzień pojawienia się
15 marzec 2015
Mina Sankranti
16 marzec 2015
Papamocani Ekadasi
17 marzec 2015
Przerwanie postu 05:52 - 09:51
Sri Govinda Ghosh - Dzień odejścia
24 marzec 2015
Sri Ramanujacarya - Dzień pojawienia się
Powered by: V E D I C S Y S T E M
spam blocker